Psykoanalysen i Norge

Psykoanalysen i Norge

Nummer 2-3

2010

Redaktør(er)

Haakon Flemmen

I hundre år har psykoanalysen vært en populær og innflytelsesrik idéstrømning i norsk kultur. Opprinnelig lanserte Sigmund Freud (1856–1939) en vitenskapelig teori og metode for behandling av psykiske lidelser. Men hans tanker om det ubevisste, driftene og prosessene i sjelslivet fikk stor betydning for samfunnsdebatt, kunst og litteratur – også i Norge. Likevel har viktige deler av denne historien fått lite oppmerksomhet. Denne utgaven av Arr kaster lys over uutforskede sider ved psykoanalysens norske historie.

Tema: Psykoanalysen i Norge

Utenomtema

Bokomtaler