Den lærde, den vittige, den grundige, den store og den største Lærde

Av Peter Frederik Suhm

Desember 2000

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2000
Intellektuell heltedyrking
Les også: