«Det er gutter som har vaska seg»

et filmanalytisk blikk på helteroller i bevegelse

Av Anne Gjelsvik

August 2005

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3/2005
Mannen
Les også: