Mannen

Mannen

Nummer 3

2005

Redaktør(er)

Sigrid Briseid, Nikolai Fjeld

Forestillingen om mannen som offer – for modernisering og feminisering – er utbredt både blant intellektuelle og i populærkulturen. I stedet for å dvele ved en påstått krise, ønsker Arr med dette nummeret å utforske forestillinger om hvordan en mann skal være – som far, helt, kjønnsobjekt og så videre. Fokus rettes mot hvilke mekanismer som endrer bildene av «idealmennene», og i hvilke sammenhenger disse uttrykkes. Vi tror at et historisk perspektiv kan ha en svalende effekt på et tema som raskt blir opphetet og betent.

Tema: Mannen

Utenomtema

Debatt

Bokomtaler