Det moderne gennembruds materielle kultur

Om tingene i Herman Bangs forfatterskab

Av Thomas Palmelund Johansen

Mars 2016

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2016
Ting
Les også: