Ting

Ting

Nummer 1

2016

Redaktør(er)

Ragni Indahl og Thale Sørlie

Dette nummeret av Arr undersøker ting og menneskers forhold til ting. Det handler om begjær etter ting. Om ting som politikk. Det handler i vesentlig grad om å bruke ting som kilde til viten. Flere av artiklene tar dessuten opp dette med at ting fort blir veldig mange ting. Likevel er det tydelig at vårt forhold til ting handler om noe mer enn det kvantitative! At vårt forhold til ting også handler om moral – og om moralisering. Derfor vil vi lære mer om hva vi gjør med tingene og hva tingene gjør med oss.

Tema: Ting

Debatt

Bokomtaler