Les også:
Empiri uten Gud

Bokmelding av
Lykkens politikk: Fransk opplysningstid og synet på menneske og straff hos Helvetius