Norge

Norge

Nummer 1

2014

Redaktør(er)

Thomas Østerhaug

I 2014 feirer vi 200-årsjubileum for Norges grunnlov. Men hva er Norge? I dette nummeret av Arr er vi ute etter å belyse forestillinger om Norge – forestillinger som har preget folks sjølbilde, påvirket norsk politikk og vært premisser for historiske endringer.

Tema: Norge

Utenomtema

Bokomtaler