Det rå og det kokte

Smaken av hund og nyere norsk dokumentarfilm

Av Gunnar Iversen

August 2007

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/2007
Mat
Les også: