Mat

Mat

Nummer 2-3

2007

Redaktør(er)

Lars Berntzen og Camilla Danielsen

Man er hva man spiser – forholdet mellom mat og identitet kan forstås både konkret og symbolsk. Tanken bak dette nummeret av Arr har vært å belyse forholdet mellom mat og identitet fra ulike perspektiver som kan gi oss viktige – og kanskje nye – momenter til en matens idéhistorie. Særlig har vi villet få fram de etiske og politiske spørsmålene maten har reist og fremdeles reiser, men som altfor ofte blir usynliggjort.

Tema: Mat

Utenomtema

Bokomtaler