"Djevelens inngangsport" og "Kristi brud"

Kvinnelige metaforers betydning i middelalderens askese og mystikk

Av Line Cecilie Engh

April 2012

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2012
Hjernen
Les også: