Hjernen

Hjernen

Nummer 1

2012

Redaktør(er)

Ellen Krefting, Espen Schaanning

Hjernens idéhistorie er overraskende mangfoldig og avslører hvordan ulike forestillinger om hjernen og ulike måter å studere den på er viklet sammen med forskjellige verdens- og menneskesyn, ulike forståelser av moral og fornuft. Den viser at hjernen alltid både er natur og kultur. Et viktig spørsmål i møte med den biologiske vendingen i dag er derfor: Hva gjør nevrovitenskapene med vårt bilde av hjernen? Og av oss selv?

Debatt

Tema: Hjernen

Mind Gap!

Hjernen på utstilling

Hva er et menneske?

Hjernen mellom natur og kultur i et langt, historisk perspektiv. En kommentar til Daniel Lord Smail

Tenk om det er sant

Evolusjonsteori, nevrovitenskap og historieskrivning. En kommentar til Daniel Lord Smail

Utenomtema

Bokomtaler