Hjernen

Hjernen

Nummer 1

2012

Redaktør(er)

Ellen Krefting, Espen Schaanning

Hjernens idéhistorie er overraskende mangfoldig og avslører hvordan ulike forestillinger om hjernen og ulike måter å studere den på er viklet sammen med forskjellige verdens- og menneskesyn, ulike forståelser av moral og fornuft. Den viser at hjernen alltid både er natur og kultur. Et viktig spørsmål i møte med den biologiske vendingen i dag er derfor: Hva gjør nevrovitenskapene med vårt bilde av hjernen? Og av oss selv?

Tema: Hjernen

Utenomtema

Bokomtaler

Debatt