«Ei at opholde sig ved unyttige abstractioner, subtiliteter og haarkløverier»

Vitskapens einskap og nytteverdi ifølgje Johan Ernst Gunnerus (1718–1773)

Av Rolv Nøtvik Jakobsen

Desember 2014

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2014
Akademikernes samfunnsansvar
Les også: