Ei tale frå enka Kirsten Jens-datter til bakvaskaren

Av Inger Vederhus

August 2008

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3/2008
Sladder
Les også: