Sladder

Sladder

Nummer 3

2008

Redaktør(er)

Christine Amadou, Ellen Krefting

I dette nummeret av Arr ønsker vi ikke å gå sladrepressen i næringen, men å se nærmere på sladderens historie. På hva som definerer og ikke minst utdefinerer visse typer budskap som sladder og på hvilken historisk drivkraft det løse snakket har vært.

Tema: Sladder

Utenomtema

Bokomtaler