En digitalisering til besvær?

Av Ranveig Kvinnsland

Mai 2024

Når fortiden blir digital. Medier, kilder og historie i digitaliseringens tid

Når fortiden blir digital. Medier, kilder og historie i digitaliseringens tid

Henrik G. Bastiansen

Universitetsforlaget
Oslo, 2023

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2024
Skog
Les også: