En fri film?

Filmsensur i møte med ytringsfrihet, politikk og samfunnsmoral

Av Britt Medalen Nilsen

Desember 2014

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2014
Akademikernes samfunnsansvar
Les også: