En tapt fremtid

Den filosofiske debatten om døden som et onde

Av Carl Tollef Solberg, Preben Sørheim og Espen Gamlund

Juni 2016

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2016
Døden
Les også: