Døden

Døden

Nummer 2

2016

Redaktør(er)

Emil Nicklas Johnsen

Hva slags preg har forestillinger om døden satt på ulike samfunn, bevegelser eller tankeretninger? Hvilke grep har man gjennom historien tatt for å forstå og forholde seg til døden? Med dette nummeret av Arr har vi ønsket å undersøke forestillinger om døden i historien, og hvordan døden har blitt behandlet innen filosofi, vitenskap, kunst og religion.

Tema: Døden

En tapt fremtid

Den filosofiske debatten om døden som et onde

I grenseland

Begravelsesritualer og dødsreiseideologi fra antikken til tidlig middelalder

Döden talar

Om svenska avrättningsvisor från 1600- och 1700-talen

Bokomtaler