Er Newton for græsstrået?

Mekanisme, organicisme og diciplineringen af det levende i det 18. århundrede

Av Christoffer Basse Eriksen

Desember 2016

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2016
Meningen med livet
Les også: