Et tidligmoderne politisk verdensbilde

Av Anne Helness

Mars 2019

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2018
Havet
Les også:
Høyere svartsyn

Høyere svartsyn

En velskrevet, apokalyptisk og autoritær bok.

Bokmelding av
Norge vårt Norge. Et lands biografi