Et trenet øye

Fotografi som verktøy i kultur­historisk forskning og formidling

Av Jens Petter Kollhøj

Mars 2023

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2022
Fotografi
Les også: