Fotografi

Fotografi

Nummer 3-4

2022

Redaktør(er)

Thale Sørlie

I et samfunn der visualiserings- og fototekniske prosesser i stadig økende grad setter rammene for vår omgang med verden, bringer vi i dette nummeret av Arr frem avleiringer av fotografiet som teknologi satt i ulike kulturelle og samfunnsmessige felt.

Tema: Fotografi

Bokomtaler