Falske forhåpninger i fotojournalistikken

«The Book of Veles» som dokument og fortelling

Av Anne Hege Simonsen

Mars 2023

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2022
Fotografi
Les også: