Les også:
Oppdragende natur

Oppdragende natur

I Sverige og Norge har friluftsliv spilt en mye mer avgjørende rolle i oppdragelsen enn i mange andre land. Björn Lundberg viser hvordan foreninger som speiderbevegelsen og Unga Örnar utnyttet slike tradisjoner når de trakk barna ut i naturen for å oppdra dem.

Bokmelding av
Naturliga medborgare Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925–1960