Filosofer og demokrater

Politiske institusjoner og filosofisk kritikk i antikkens Athenfo

Av Hallvard J. Fossheim

April 2019

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1-2/2019
Athen
Les også: