Mellom menn

Det maskuline fellesskapets rolle i renessanseplatonismen

Av Else Marie Lingaas

November 2022

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2022
Kjønn
Les også: