Filosofi- historiens glemte kvinner

Av Else Marie Lingaas

November 2023

Kvinner i filosofien. Romantikk, revolusjon, sosialt fellesskap

Kvinner i filosofien. Romantikk, revolusjon, sosialt fellesskap

Kristin Gjesdal og Dalia Nassar (red.)

Cappelen Damm
Oslo, 2022

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2023
Sensur
Les også: