Fjerne fedre, sterke mødre?

Foreldre-barn-forhold i senromerske overklassefamilier

Av Ville Vuolanto

Oktober 2014

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2014
Familien
Les også: