Familien

Familien

Nummer 2

2014

Redaktør(er)

Ragni Indahl

Dette nummeret av Arr handler om hvordan familien gjennom historien har vært gjenstand for stor interesse og påvirking fra instanser utenfor familien – fra staten, filosofene, politikerne, kirken eller reklamebransjen.

Tema: Familien

Drømmen om Perky Pat

50- og 60-tallets amerikanske kjernefamilier i Philip K. Dicks science fiction

Utenomtema

Bokomtaler