Forestillinger om lidelse

Medmenneskelighet og sympati på 1700-tallet

Av Ellen Krefting

Desember 2003

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2003
Solidaritetens grenser
Les også: