Fortidens fremtid

Om tid og fremtid hos Platon og Aristoteles

Av Hallvard Fossheim

Desember 2011

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2011
Fremtiden
Les også: