Fremtiden

Fremtiden

Nummer 4

2011

Redaktør(er)

Haakon Flemmen

Våre forestillinger om fremtiden har forandret seg gjennom historien. De er kommentarer til sin samtid, påvirket av litteratur, kunst, religion og teknologi. Slående ofte er de også forsøk på å forstå og forholde seg til fortiden. De er uttrykk for menneskers behov for å se sine liv i en større sammenheng – og for trangen til å kunne håndtere det ukjente.

Tema: Fremtiden

Bokomtaler