Les også:
Vi var med

Bokmelding av
Den største forbrytelsen. Ofre og gjerningsmenn i det norske Holocaust