Fra dannelse til cost-benefit

Tre drama i tolv taler om universitetet

Av Jens E. Kjeldsen

August 2003

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2003
Universitetet
Les også: