Universitetet

Universitetet

Nummer 2

2003

Redaktør(er)

Trygve Riiser Gundersen

Med dette nummeret ønsker redaksjonen i Arr å invitere til en grunnleggende refleksjon rundt universitetets funksjon og virkemåter – en refleksjon som trekker veksler både på aktuelle samfunnsanalyser og universitetets lange og omskiftelige historie.

Tema: Universitetet

Utenomtema

Bokomtaler