Fra slangen til Satan

Monstre i den bibelske tradisjon

Av Reidar Aasgaard

Desember 2010

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2010
Monsteret
Les også: