Monsteret

Monsteret

Nummer 4

2010

Redaktør(er)

Anne Helness

Monsteret har fascinert mennesker til alle tider, og var tidligere viktig på en rekke ulike områder. Monsterets historie gir dermed et interessant perspektiv på felt som f.eks. menneskesyn, religion og vitenskap. I dette nummeret av Arr har vi valgt å belyse monsterets historie, både i tekst og illustrasjoner, for å få frem mangfoldigheten og det uvante ved tidligere tiders monstere, for slik bidra med et historisk perspektiv på monstrøsitetens rolle i dag.

Tema: Monsteret

Utenomtema

Bokomtaler