Frelse fra dommen eller frelse for selvet?

Om teologiske endringer i kristent gudstjenestespråk

Av Merete Thomassen

September 2017

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2017
Krise
Les også: