Gener på livet løs

et essay om teknologivurdering

Av Michael F. Wagner

August 1992

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/1992
Bioteknologi
Les også: