Gud kan telle fingrer

det unaturliges natur og forståelsen av det uforståelige i monstrenes underlige historie

Av Karl Kristian Indreeide

Desember 1998

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/1998
Natur
Les også: