Natur

Natur

Nummer 4

1998

Redaktør(er)

Naturen har lenge vært et yndet idéhistorisk tema, og som innen de fleste andre kulturfag har natur ofte blitt satt i motsetning til kultur. En annen tilnærming kan være at natur er kultur; ikke noe vi gradvis avdekker eller oppdager, men noe som aktivt konstrueres innenfor en kulturell kontekst. Da blir det presserende å vite hvem som til enhver tid definerer naturen, for de bestemmer samtidig hvordan man kan tenke om naturen.

Tema: Natur

Utenomtema

Debatt