Haec-Vir, eller kvinnemannen

Et tilsvar til boken med tittelen Hic Mulier. Uttrykt som en kort dialog mellom Haec-Vir, kvinnemannen, og Hic-Mulier, mannekvinnen

November 2022

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2022
Kjønn
Les også: