Hic Mulier, eller mannekvinnen

En medisin for å kurere folkesykdommen i vår tids maskulin-feminine vesener. Uttrykt i en kort tale

November 2022

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2022
Kjønn
Les også: