Humanismens nytte

Teori og praksis i renessansehumanismen – og i dagens humaniora

Av Else Marie Lingaas

Desember 2014

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2014
Akademikernes samfunnsansvar
Les også: