Les også:
Er forfattarane dei nye teologane?

Er forfattarane dei nye teologane?

Bibelomsetjingar som historisk kjeldemateriale og som litteratur: Nokre bøker rundt utgjevinga av Bibel 2011

Bokmelding av
Bibelsk, Bibelen 3.0. Bak Bibel 2011, Når Ordet blir norsk: Norske bibeloversettelser, 1945–2011, Ny bibel, nye perspektiver: Grunntekster, oversettelse og teologi, Teologi: Tidsskrift