Disiplin

Disiplin

Nummer 4

2013

Redaktør(er)

Espen Schaanning

Et samfunn uten noen form for disiplin ville umiddelbart opphøre som samfunn. Men disiplinen kan ta mange former, utøves på mange områder og oppleves forskjellig. I dette nummeret av Arr har vi villet utforske noen av de forestillinger om disiplin som har vært i omløp fra antikken til dag.

Tema: Disiplin

Utenomtema

Bokomtaler