Hvis ikke ørene lytter, snakk til hendene

Den døde kroppen som kunstnerisk materiale i grenseoverskridende kunst

Av Babs Bakels

Juni 2016

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2016
Døden
Les også: