Hvis vi er heldige, kan det bli verre

Feministisk kulturarbeid i Akademia

Av Gro Hanne Aas og Elisabeth Gulbrandsen

Desember 1996

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/1996
Feminismer
Les også: