Tema: Feminismer

Nansen på utstilling

Nansen-utstillingen på Norsk Folkemuseum 10. oktober 1996 til 1. september 1997