Hvordan lukter penger?

Om økonomi, makt og moral i Roma

Av Bjarne Riiser Gundersen

April 1998

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/1998
Penger
Les også: